ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พล.ต.ต.สาธิต   พลพินิจ
โครงสร้างผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
LINK  ที่น่าสนใจ
76960697_552759218614354_267554687056609
1590031444311.jpg
74794786_1735947906541154_78875672771412
สมุดโทรศัพท์ในสังกัด

สมุดโทรศัพท์สถานีตำรวจในสังกัด

กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
วันตำรวจ ประจำปี 2563
วันตำรวจ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.63  เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี มอบหมายให้

พ.ต.อ.วิรุฬห์ สุวรรณวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

นำข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ประกอบพิธีสงฆ์

(พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและเจริญพระพุทธมนต์)

เนื่องในวันตำรวจ ประจําปี 2563 ณ ห้องประชุม 2 ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.63  เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ พ.ต.อ.วิรุฬห์ สุวรรณวงศ์

รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี และ พ.ต.อ.เชิดพงษ์ ชิวปรีชา

รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี นำข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ มอบประกาศเกียรติคุณ

แก่ข้าราชการตำรวจ และทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจฯ

เนื่องในวันตำรวจ ประจําปี 2563

ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ด้านความมั่นคง กับ ตร.

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.63 เวลา 10.00 น. 
  พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ได้เข้าฟังประชุม

ทางไกลผ่านจอภาพ เรื่อง ความมั่นคง พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.สกลนคร ร่วมกับ พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4  พล.ต.ต.สายเพชร ศรีสังข์

รอง ผบช.ภ.4  พล.ต.ต.สมประสงค์  พิมพิลา ผบก.ภ.จว.สกลนคร พล.ต.ต.ณัฐนนท์ ประชุม ผบก.สส.ภ.4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ประชุมสรุปจากการร่วมสังเกตการณ์การถวายความปลอดภัยฯ จว.สกลนคร

เมื่อวันที่ 16 ต.ค.63 เวลา 08.30 น. 
  พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ได้ประชุมสรุป

สิ่งที่ได้จากการประชุมและสังเกตการณ์การถวายความปลอดภัยในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 63 เพื่อจะได้นำมาเตรียมการ ในการจัดทำแผนการถวายความปลอดภัยในการรับเสด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่ ภ.จว.สุราษฎร์ธานีในโอกาสต่อไป โดยมี พ.ต.อ.เชาวลิต เลี้ยงสุพงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.ไพฑูรย์ สะอาดนัก ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้องของ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ข้าราชการตำรวจ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ

 เมื่อวันที่ 16 ต.ค.2563 เวลา 08.15 น.

พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ 
พ.ต.อ.เชิดพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบก.ฯ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ

ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดคูระบายน้ำและถนนหน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จเรตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมฯ

วันที่ 15 ต.ค.2563 เวลา 13.00 น.

พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติและคณะ

เดินทางมาตรวจเยี่ยมตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมี  พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ รอง ผบช.ภ.8 ,

พ.ต.อ.วิรุฬห์ สุวรรณวงศ์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.เชิดพงษ์ ชิวปรีชา

รอง ผบก.ฯ , ผกก.สส.ฯ, รอง ผกก.ฝอ.ฯ, ฝอ.ฯ พร้อมด้วย หน.สภ.ฯ และเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

ชั้น 3 ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

ร่วมพิธีจุดเทียนฯ

วันที่ 13 ต.ค.2563 เวลา 18.30น.

พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ  ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

พร้อมด้วย ร.ต.อ.สมโชติ แก้วมณี รอง สว.ฯ ร่วมพิธี

จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป็นประธาน ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จว.สุราษฎร์ธานี

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

วันที่ 13 ต.ค.2563 เวลา 12.00น. 

พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

,พ.ต.อ.ศิริชัย สุขสาตต์ ผกก.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี

,พ.ต.อ.จักรวรรดิ บุญทวีกุลสวัสดิ์ ผกก.สภ.ขุนทะเล พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยมี 

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น ประธาน

ณ วัดสมหวังวนาราม ต.วัดประดู่ อ.เมือง จว.สุราษฎร์ธานี

ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาฯ

วันที่ 13 ต.ค.2563 เวลา 08.30น.
พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย

ร.ต.อ.ณัฐพงศ์ นะพารา รอง สว.กลุ่มงานสอบสวนฯ,ร.ต.อ.เจษศักดิ์ มณีรัตนโชติ รอง สว.ฝอ.ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม

เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนา

ภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จว.สุราษฎร์ธานี

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ

วันที่ 13 ต.ค.2563 เวลา 06.30น.
พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง ปุณณภา หนูเอียด สว.ฝอ.ฯ,ร.ต.อ.กริช สุวรรณภาพร

รอง สว.กก.สส.ฯและข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย

วันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น ประธาน ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี

อ.เมือง จว.สุราษฎร์ธานี

ร่วมงาน "สดุดีเทิดไท้องค์ราชัน"

วันที่ 12 ต.ค.2563 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ
ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด

ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมงาน”สดุดีเทิดไท้องค์ราชัน”

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวสุราษฎร์ธานี

โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น ประธาน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริจาคโลหิต เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2563

 วันที่ 12 ต.ค.2563 เวลา 08.30-12.00น. พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ
ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี , พ.ต.อ.ณฐกรญ์ กาญจนาภรณ์ รอง ผบก.ฯ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ แม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมโครงการบริจาคโลหิต เนื่องในวันตำรวจประจำปี 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ณ ห้องประชุม 2 ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

ปล่อยแถวกองร้อยควบคุมฝูงชน สนับสนุน บช.น.

วันที่ 12 ต.ค.2563 เวลา 07.00 น. พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี เป็นประธานปล่อยแถวกองร้อยควบคุมฝูงชน พร้อมด้วย พ.ต.อ.เชาวลิต เลี้ยงสุพงศ์ รอง ผบก.ฯ (ผบ.ควบคุมกำลัง), พ.ต.อ.วิทย์ทวี ภริตานนท์ ผกก.ฯ 

(รอง ผบ.ควบคุมกำลัง)  ณ ลานหน้าคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี 2563

วันที่ 3 ต.ค.63  เวลา 10.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน พิธีเปิดงานประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี 2563 โดยมี พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

พร้อมด้วย คุณธิชา พลพินิจ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับและร่วมพิธี

ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (สะพานนริศ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

พิธีรับ-ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 1 ต.ค.2563 เวลา 09.09 น. พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีการ รับส่งมอบหน้าที่ราชการ

ของ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี โดย พ.ต.อ.วิรุฬห์ สุวรรณวงศ์

รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.เชาวลิต เลี้ยงสุพงศ์ รอง ผบก.ฯ,

พ.ต.อ.ณฐกรญ์ กาญจนาภรณ์ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.เชิดพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบก.ฯ,ผกก.สอบสวน(กลุ่มงานสอบสวน),ผกก.สส.ฯ,

ผกก.สภ.ในสังกัดฯ,ผกก.ฝอ.ฯ,รอง ผกก.ฝอ.ฯ,สว.ฝอ.ฯ,ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎรธานีเข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณหน้าอาคาร ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นเวลา 10.00 น.

ได้ประชุมเพื่อมอบนโยบายฯ ณ ห้องประชุม 2 ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

พระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

สรุปเนื้อหาสาระ พระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณธ พ.ศ.2558

ฝึกอบรมทำเจลล้างมือฯและการจับจีบผ้า