ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พล.ต.ต.ฐากูร   เนตรพุกกณะ
โครงสร้างผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
LINK  ที่น่าสนใจ
76960697_552759218614354_267554687056609
74794786_1735947906541154_78875672771412
สมุดโทรศัพท์ในสังกัด

สมุดโทรศัพท์สถานีตำรวจในสังกัด

กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
แม่บ้านตำรวจและข้าราชการตำรวจ ร่วมทำ Face Shield
เพื่อส่งมอบให้กับจุดคัดกรอง 

วันที่ 1 เม.ย. 2563 เวลา 13.00 น. คุณสุวันดี เนตรพุกกณะ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดทำ Face Shield เพื่อส่งมอบให้กับจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)ของ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม 2 ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ มอบ Face Shield และน้ำดื่ม ให้กับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง

วันที่ 1 เม.ย. 2563 เวลา 11.30 น. พล.ต.ต.ฐากูร เนตรพุกกณะ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี คุณสุวันดี เนตรพุกกณะ ประธานชมรม

แม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วย แม่บ้านตำรวจ

ภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ มอบ Face Shield และ น้ำดื่มให้กับ ข้าราชการตำรวจและ

เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองฯ ณ จุดคัดกรองท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ อ.ดอนสัก จว.สุราษฎร์ธานี

ร่วมทำ face shield เพื่อแจกจ่ายให้กับด่านคัดกรอง 

วันที่ 31 มี.ค. 2563 เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.ฐากูร เนตรพุกกณะ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี คุณสุวันดี เนตรพุกกณะ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณฐกรญ์ กาญจนาภรณ์ รอง ผบก.ฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ ,

จิตอาสาตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมทำ face shield 

เพื่อแจกจ่ายให้กับด่านคัดกรอง โควิด-19 ของตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รับมอบน้ำดื่มและแอลกอฮอล์ จากบริษัทเพชรศรีวิชัย

วันที่ 31 มี.ค. 2563 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.ฐากูร เนตรพุกกณะ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี คุณสุวันดี เนตรพุกกณะ ประธานชมรม

แม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณฐกรญ์ กาญจนาภรณ์ รอง ผบก.ฯ รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 12,000 ขวด

เจลสำหรับล้างมือ จำนวน 30 ลิตรและแอลกอฮอล์ จำนวน 30 ลิตร  เพื่อแจกจ่ายให้กับด่านคัดกรองโควิด-19  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พล.ต.อ.ก่อเกียรติ วงศ์วรชาติ ที่ปรึกษา

บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด และบริษัทในเครือ เป็นตัวแทนมอบ

รับมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ จากชมรมร้านขายยาสุราษฎร์ธานี

วันที่ 30 มี.ค.2563 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.ฐากูร เนตรพุกกณะ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี มอบหมายให้

คุณสุวันดี เนตรพุกกณะ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อประชาชน จากชมรมร้านขายยาสุราษฎร์ธานี ณ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(Emergency Operation Center : EOD) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วย ผบ.ตร. เดินทางมาติดตามความคืบหน้า การสอบสวนคดีความผิด
ตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 และ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558

 วันที่27 มี.ค.2563 เวลา 14.30 น. พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วย

ผบ.ตร.(บร 6)(สส 6)/ผอ.ศพดส.ตร. พร้อมคณะทำงาน เดินทางมา

ร่วมประชุมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 และ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558

โดยมี พล.ต.ต.ฐากูร  เนตรพุกกณะ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

พ.ต.อ.ศรัญญู ชำนาญราช รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.วิรุฬห์ สุวรรณวงศ์ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.นิพนธ์ รัตนศิริแสงโชติ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.

ณฐกรญ์ กาญจนาภรณ์ รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.เชิดพงษ์ ชิวปรีชา

รอง ผบก.ฯ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2 ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

ร่วมตรวจคัดกรองบุคคลเพื่อป้องกันแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19