ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พล.ต.ต.สาธิต.png
พล.ต.ต.สาธิต   พลพินิจ
โครงสร้างผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานนำเสนอ1.jpg
welcome.gif
LINK  ที่น่าสนใจ
76960697_552759218614354_267554687056609
1590031444311.jpg
74794786_1735947906541154_78875672771412
สมุดโทรศัพท์ในสังกัด

สมุดโทรศัพท์สถานีตำรวจในสังกัด

กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบกระเช้า น้ำดื่ม เครื่องดื่ม แก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 5 พ.ค.2564 เวลา 13.00 น. 

     คุณธิชา พลพินิจ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ คุณสุภารดี ชาญวิทยา, คุณพินพร ไชยแขวง และคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี   (ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว) เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเยี่ยมข้าราชการตำรวจและแม่บ้านตำรวจ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั้งนี้ได้มอบน้ำดื่ม เครื่องดื่ม ให้กำลังใจ

กับผู้ป่วยที่รักษาตัวและบุคลากรทางการแพทย์ มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นตัวแทนรับมอบ

     โดยประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำชับตัวแทนแม่บ้านฯ ให้ปฎิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาด ตามประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างเคร่งครัด ณ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

รับมอบสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

วันที่ 27 เม.ย.2564 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ร่วมรับมอบสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์  โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

และคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น

ผู้มีจิตศรัทธามอบสิ่งของเพื่อต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จว.สุราษฎร์ธานี

ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก จว.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 11 มี.ค.2564

พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต   ผบ.กกล.จอส.พระราชทาน ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก พื้นที่ ม.2 บ้านนาลึก ต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร และ ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก พื้นที่ ม.5 บ้านต้นบาป อ.พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยมี พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย พ.ต.อ.เชาวลิต เลี้ยงสุพงศ์  รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี  ให้การต้อนรับ เข้าประชุม และร่วมตรวจเยี่ยมโครงการ  

จเรตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 4 มี.ค.2564 เวลา 09.20 น.

พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ  จเรตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์  จตร, พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ รอง ผบช.ภ.8, พล.ต.ต.นิพนธ์ รัตนศิริแสงโชติ  ผบก.จตร.8 และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

โดยมี พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี และข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ให้การต้อนรับ ณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 4 มี.ค.2564 เวลา 09.20 น.

พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ  จเรตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์  จตร, พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ รอง ผบช.ภ.8, พล.ต.ต.นิพนธ์ รัตนศิริแสงโชติ  ผบก.จตร.8 และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

โดยมี พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี และข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ให้การต้อนรับ ณ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

บริจาคโลหิตให้กับ ธนาคารเลือด รพ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 27 ม.ค.2564 เวลา 09.00 น.

พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย พ.ต.อ.เชาวลิต เลี้ยงสุพงศ์ รอง ผบก.ฯ ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมบริจาคโลหิต

ให้กับ ธนาคารเลือด รพ.สุราษฎร์ธานี ตามนโยบาย

ของ ผบ.ตร.และในช่วงขาดแคลนโลหิตจากการแพร่ระบาด

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

เปิดที่ทำการชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 ม.ค.2564 เวลา 09.49 น.
พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
คุณธิชา พลพินิจ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย พ.ต.อ.วิรุฬห์ สุวรรณวงศ์
รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.วิทยา วังส์ด่าน รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ไพศาล สังข์เทพ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.สมบัติ ฉ่ำแสง รอง ผบก.ฯ และ คณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร่วมเปิดที่ทำการชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี,
เปิดร้านค้าสวัสดิการแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และทำเจลล้างมืออนามัย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับ สภ.ในสังกัด

ณ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แถลงข่าวการจับกุม คดียาเสพติด

วันที่ 18 ม.ค.2564 เวลา 12.00 น.
พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
ร่วมกับ ท่านวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายพีระ กาญจนพงศ์ ผอ.สำนักงาน ปปส.ภาค8 ,

พ.ต.อ.ไพศาล สังข์เทพ รอง ผบก.ฯ ,
พ.ต.อ.สมบัติ ฉ่ำแสง รอง ผกก.ฯ ,

พ.ต.อ.ประวิทย์ เอ้งฉ้วน ผกก.กก.สส.ฯ ,

ผกก.สภ.เมือง , ผกก.สภ.พนม , ผกก.สภ.คีรีรัฐนิคม
แถลงข่าว ณ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี กรณี จับกุมผู้ต้องหา

ตามหมายจับ สภ.พนม ซึ่งมีเหตุยิงกัน และ กรณีจับกุมขยายผลผู้ต้องหาครอบครองไอซ์ จำนวน 2 กิโลกรัม ของ สภ.พนม

ต้อนรับผู้มาศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ 191 และ ศูนย์ฯ CCTV