การจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( ก่อสร้างแฟลต 4 ชั้น 32 ครอบครัว สภ.เกาะพะงัน )

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( การจ้างตัดชุดเครื่องแบบ

ข้าราชการตำรวจกองร้อย คฝ. )

ประกาศเรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารที่ทำการ  สภ.บ้านตาขุน

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.บ้านตาขุน

และก่อสร้างแฟลต สภ.เกาะพะงัน )

ประกาศเรื่องขายทอดตลาด อาคารควบคุมผู้ต้องหาชั่วคราว สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี

ประกาศเรื่องขายทอดตลาด อาคารบ้านพักระดับ สว.-รอง สว. สภ.ท่าฉาง

ประกาศเรื่องขายทอดตลาด อาคารบ้านพักชั้นสัญญาบัตร สภ.พุนพิน

ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานด้านการป้องกันและเก็บกู้วัตถุระเบิด

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวน สภ.เวียงสระ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้วอาคารที่ทำการ สภ.เมือสุราษฎร์ธานี

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และเรือนแถวชั้นประทวน สภ.บางมะเดื่อ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเรือนอาคารที่พักอาศัยแฟลต สภ.ท่าฉาง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการฯโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิ.ย. 60

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวและระบบการจัดการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิ.ย. 60

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now